Υπολογιστής Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Ο ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος) θεωρείται ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για την μέτρηση της παχυσαρκίας ανδρών και γυναικών.

Υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο το ύψους (σε μέτρα). Για να υπολογίσετε τον Δείκτη Μάζας Σώματός σας, εισάγετε το το ύψος σας (σε εκατοστά). και το  σωματικό σας βάρος (σε κιλά)

 
ΑξιολόγησηBMI (kg/ m2)
Ελλιποβαρής<18,5
Φυσιολογικό βάρος18,5 -24,9
Υπέρβαρος≥25
Προ-παχυσαρκία25,0-29,9
Παχυσαρκία≥30
Παχυσαρκία τύπου І30,0–34,9
Παχυσαρκία τύπου ІІ35,0–39,9
Παχυσαρκία τύπου ІІІ>40,0

  Ο Κωνσταντίνος Κανάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στο Μαρκόπουλο.

  Από το 2007 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή του Μαρκοπούλου Μεσογείων.

  Είναι συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22990 24023

  ΚΙΝΗΤΟ : 6977 94 11 68

  e-mail: kostaskanakis@hotmail.gr