Οδηγίες προστασίας από τον Covid-19 για άτομα με διαβήτη