Ένα απλοποιημένο αλλά πρακτικό πλάνο υγιεινής διατροφής παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:

piato

 


Free Web Hosting